Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom

Siófok területén egy Losta nevű fal u állt, Szent Péter tiszteletére épült templomával, amely a tatárjáráskor elpusztult. Az új falu a Sió régi nevét, – „Fok” – vette fel. Ennek plébániájáról és Péter-Pál templomáról 1488-ból már van írott adat.

A török hódoltságig esperesi kerületi székhely volt, melyet a törökök, akiknek balatoni flottája itt állomásozott, ismét elpusztították. A visszatelepülő őslakosok, valamint a veszprémi káptalan népesítette be, aki 1693-tól kis fatemplomot építtet a telepeseknek a középkori templom helyén. A plébániáját 1713-ban állították vissza. A barokk plébánia-templom 1737-ben épült fel Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tiszteletére.

A rohamosan fejlődő fürdőhely 1903-ban új, nagyobb neoromán templomot kapott. Fejérváry József kanonok száznegyvenezer koronás ajándékával szinte egymaga vállalta az építés költségeit. A régi barokk kisméretű templomát, amely a Fő utcával párhuzamosan állt, a torony kivételével teljesen lebontották, ennek a helyére épült a jelenlegi templom, amelyet dr. Báró Hornig Károly veszprémi püspök, a későbbi bíboros 1904. július 3-án Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt fel. A kivitelező és tervező Csomay Károly veszprémi építész volt.

Templomunk jelentősebb műalkotásai: a főbejárati ajtó fölött Muzsinszki Nagy Endre festménye, a diadalíven Leszkovszky György akadémiai tanár freskói, a hajóban Büky Béla stációképei és Krasznay Lajos szobrai. A homlokzat üvegablakai Róth Miksa budapesti műhelyében készültek.

A templomban található az egész Balaton-vidék legnagyobb orgonája, melyet Paulus Frigyes orgonaépítő mester készített. 3 manuálos, 36 regiszteres, 2432 síppal.Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom

 • Város:SIÓFOK
 • Típus:látnivaló
 • Tel:
 • Fax:
 • Email:
 • Weboldal:Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom
 • GPS koordináta:46.9062561 / 18.0534165
 • Cím:8600 Siófok, Fő u. 57.
 • Nyitvatartás:Miserend:
  Hétköznap:

7:00, 19:00

Vasárnap:

8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 19:00

 • Látogathatóság:szentmisék alkalmával
 • Belépődíj felnőtt:
 • Belépődíj diák: