Foglalás


Akcióterv a COVID-19 humánjárvány következtében fennálló egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében.

A hatályos jogszabályok szerint a szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy (védettségi igazolvánnyal (plasztik kártya vagy applikáció) rendelkező) , valamint a felügyelete
alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.